ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΠΑΙΑΝΙΑ

210 M2

ΜΕΛΕΤΗ: 2020

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ : 2021

3D VISUAL : ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΙΔΟΥ