ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΡΑΦΗΝΑ

158 ΤΜ

ΜΕΛΕΤΗ: 2009

Η σύνθεση της μελέτης είχε σαν αρχή την εναλλαγή των όγκων βάση του προγράμματος του κτιρίου. Έχουμε σαν κέντρο την είσοδο που ενώνει τους δύο μεγαλύτερους όγκους, ο διαχωρισμός των οποίων έγινε σύμφωνα με την κοινόχρηστη ή πιο προσωπική χρήση των χώρων.

Το κτίριο χαρακτηρίζεται από απλή και καθαρή γραμμή με την εναλλαγή πέτρας και σοβά στο σχεδιασμό των όψεων, αλλαγή επιπέδων εσωτερικά και μεγάλα ανοίγματα.